Wchodzi RODO, a czy dotychczasowa zgoda jest wystarczająca?

Co stanie się z ABI po wejściu w życie RODO 2018?
2 grudnia 2017

RODO i jego stosowanie wywołuje wiele wątpliwości. Jednym z najczęstszych pytań, które pojawiają się w tym zakresie jest to, czy RODO spowoduje, iż konieczne będzie ponowne uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, lub co najmniej potwierdzenie (u samych zainteresowanych) legalności dalszego przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych na podstawie zgód już udzielonych. Ze stanowiska, które zajął Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wynika jednak, że zgody na przetwarzanie danych osobowych zebrane na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych nie utracą swojej ważności.

 

Oczywiście, nie będzie tak zawsze. Jak wskazuje bowiem GIODO – pierwotna zgoda musiała zostać udzielona w sposób poprawny (i to przy uwzględnieniu przepisów RODO, bowiem to z ich perspektywy ważność zgody będzie oceniania), a więc przy poszanowaniu zasad dobrowolności, konkretności, świadomości i jednoznaczności zgody. Co ważne, przedsiębiorca zamierzający wykorzystać stanowisko GIODO w swojej działalności, powinien być w stanie wykazać, że zgoda, którą pozyskał, spełnia wszystkie przywołane powyżej przesłanki. Warto o tym pamiętać, przed przyjęciem założenia, iż „wszystko jest w porządku”, a dalsze przetwarzanie danych osobowych nie jest obarczone żadnym ryzykiem. Powyższe podkreśla sam GIODO, który zachęca: „do przeglądu stosowanych klauzul i mechanizmów pozyskiwania zgody i upewnienia się, że spełniają standardy określone w ogólnym rozporządzeniu i nie ma potrzeby zbierania zgód raz jeszcze”.

Stanowisko zajęte przez GIODO ma niebagatelne znaczenie. Znaczna część danych, które są obecnie przetwarzane przez przedsiębiorstwa, przetwarzana jest na podstawie udzielonych wcześniej zgód. Większość z czytających niniejszy wpis zapewne co najmniej kilkanaście razy w swoim życiu, niekiedy czysto mechanicznie, wyraziła zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez np. banki, ubezpieczycieli, kontrahentów, operatów telefonii komórkowej, etc. W sytuacji, w której GIODO stwierdziłby, że zgoda taka, po wejściu w życie RODO, traci swoją ważność, przedsiębiorcy musieliby podjąć działania zmierzające do ponownego uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co w praktyce oznaczałoby zapewne konieczność wykonania setek telefonów, czy  wysłania dziesiątek maili i listów. Łatwo wyobrazić sobie więc jakie trudności (i koszty!) ponieśliby przedsiębiorcy chcąc dostosować swoją działalność do wymogów RODO. Warto zatem mieć na uwadze stanowisko GIODO, dzięki któremu podjęcie tych działań może nie być konieczne.

Jakub Kubiesa
ODO Portal sp. z o.o.

Infolinia RODO: 511 421 572 lub 500 502 590

Facebook

YouTube

LinkedId