Usługi

    W ramach współpracy przygotujemy komplet niezbędnych dokumentów w zakresie ochrony danych osobowych wymaganych prawem i dopasowanych do rodzaju oraz specyfiki prowadzonej przez naszego klienta działalności. Po stronie klienta pozostaną jedynie stosowne podpisy, uzupełnienia danych rejestrowych oraz wydruk do firmowego archiwum.
    Infolinia RODO: 511 421 572 lub 500 502 590

    Facebook

    YouTube

    LinkedId