Kto i kiedy musi stosować się do ustawy o ochronie danych osobowych oraz nowych przepisów RODO? Cz.1

Kto i kiedy musi stosować się do ustawy o ochronie danych osobowych oraz nowych przepisów RODO? Cz.2
8 listopada 2017

Obowiązująca w Polsce od 1997 r. ustawa o ochronie danych osobowych reguluje, w jaki sposób należy przetwarzać dane osobowe ale przede wszystkim ma za zadanie ułatwić ochronę i zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych osób fizycznych.

Z powyższych powodów, zakres stosowania Ustawy jest bardzo szeroki, a jej stosowanie w praktyce powoduje liczne wątpliwości. Niezależnie jednak od tego, podstawowym pytaniem, na które należy odpowiedzieć w ramach stosowanie przepisów Ustawy jest „Kto i kiedy, musi stosować się do reżimu Ustawy?”.

Paradoksalnie odpowiedź na pytanie kto musi stosować przepisy Ustawy, łatwiej zacząć od wskazania kto stosować ich nie musi. I tak, spod obowiązku stosowania Ustawy zwolnione są przede wszystkim osoby fizyczne, które przetwarzają dane wyłącznie w celach osobistych lub domowych. Jeżeli zatem posiadasz na dysku twardym setki zdjęć z wakacji, na których zawarty jest wizerunek nie tylko Twój, ale również Twoich znajomych, a zdjęć tych nie wykorzystujesz w innych celach, aniżeli do przeglądania i wspominania ciepłych dni – Ustawa i jej wymogi Ciebie nie dotyczą. Udogodnienia (sprowadzające się do obowiązku przestrzegania jedynie niektórych przepisów Ustawy) przewidziane są również dla osób prowadzących działalność dziennikarską, literacką lub artystyczną.

Oprócz zwolnień podmiotowych, Ustawa przewiduje również wyłączenie spod obowiązku stosowania większości jej przepisów, gdy przetwarzanie danych dotyczy zbiorów danych osobowych sporządzanych doraźnie, wyłącznie ze względów technicznych, szkoleniowych lub w związku z dydaktyką w szkołach wyższych, a po ich wykorzystaniu niezwłocznie usuwanych albo poddanych anonimizacji. Co więcej, Ustawy można również nie stosować w sytuacji, w której dane osobowe przetwarzane są poza systemem informatycznym jednocześnie poza zbiorem danych (w tym zwłaszcza poza kartotekami, skorowidzami, księgami, wykazami i innymi zbiorami ewidencyjnymi).

Infolinia RODO: 511 421 572 lub 500 502 590

Facebook

YouTube

LinkedId